Agile versus. Scrum: ken hun belangrijkste verschil [2023] (2023)

Ontwerpen, ontwikkelen, implementeren en testen zijn de cruciale fasen van elk ontwikkelingsproces voor softwareprojecten. Vraagt ​​u zich af hoe deze fasen worden gepland en efficiënt worden uitgevoerd?

Nou, je zou moeten hebben gehoord over projectmanagementmethodologieën - Agile en Scrum, als je al een tijdje in het domein van softwareontwikkeling zit.

Met de huidige organisaties die zich efficiënt aanpassenprojectbeheersoftwareen methodes, Agile en Scrum zijn de buzzwords. Deze benaderingen hebben bewezen principes om ervoor te zorgen dat de projectontwikkelingsfasen efficiënt en volgens schema worden gevolgd, zoals bedoeld.

Gebruik jij ook door elkaar Agile en Scrum en zag je de belangrijkste verschillen nog niet? Het doel van dit artikel is om enig licht te werpen op Agile versus Scrum en te zien hoe elke methodologie werkt.

Wat is Agile-methodologie?

Agile versus. Scrum: ken hun belangrijkste verschil [2023] (1)

Agile-methodiekis continu; dat wil zeggen, het is een iteratieve benadering van frequente verbeteringen aan het product door constante samenwerking binnen het team en ook met de belanghebbenden. De bovenstaande afbeelding toont u enkele sleutelbegrippen met betrekking tot agile-methodologie.

De bouwfase van elkAgile kaderis de daadwerkelijke ontwikkelingsfase van het product.

We noemen dit een iteratieve aanpak omdat het werk dat binnen een bepaald tijdsbestek moet worden voltooid, wordt verdeeld in kleinere brokken die aan de teamleden worden toegewezen, en vervolgens periodiek de voortgang evalueren op basis van continue feedback om de nodige aanpassingen door te voeren. Al dit parallel uitgevoerde werk wordt geïntegreerd om een ​​compleet product te vormen.

(Video) YDS: What is a Pod?

Ten slotte wordt het product ingezet om de verbeteringen en werking in de daadwerkelijke productieomgeving te zien. Na een succesvolle implementatie zorgt het operationele team er voortdurend voor dat het geïmplementeerde product soepel werkt.

Agile Manifesto-principes

Agile versus. Scrum: ken hun belangrijkste verschil [2023] (2)

Laten we eens kijken naar de kernprincipes die elk raamwerk volgens de Agile-methodiek implementeert.

 • DeAgile manifeststelt, “Individuen en interacties boven processen en tools“, wat betekent dat interactie met mensen tijdens het ontwikkelingsproces belangrijker is dan alleen vertrouwen op gereedschappen en machines.
 • Het Agile-principe van “Werkende software boven uitgebreide documentatie” benadrukt het belang van gemakkelijke en onderhoudbare documentatie terwijl de primaire focus op het leveren van waarde blijft.
 • Klantsamenwerking boven contractonderhandeling” toont het aanpassingsvermogen van Agile-teams aan klant- en klantvereisten.
 • Een ander belangrijk principe van de Agile-methodiek is “Reageren op verandering in plaats van een plan volgen”. Dit laat zien dat Agile een iteratieve aanpak is met continue verbeteringen op basis van marktbehoefte.

Teams die deze agile methodologierichtlijnen gebruiken, kunnen nauwkeurige, efficiënte en beoogde producten creëren, aangezien het project continu kan worden verbeterd op basis van de feedback van de klanten.

Ten slotte volgen de Agile-teams hun gedisciplineerde principes om te zorgen voor continue verbetering en klanttevredenheid en om projecten op tijd en binnen budget af te ronden; de lijst is lang.

Wat is Scrum-framework?

Scrummenis een van de populaire projectmanagementframeworks die afhankelijk zijn van Agile-principes om projecten efficiënt te ontwikkelen en af ​​te leveren. Teams in veel bedrijven, tech-startups of grote bedrijven volgen de waarden, principes en werkwijzen van Scrum om aan gemeenschappelijke doelen te werken.

Je kunt het zien als een manier van werken als een team om in elke sprint kleinere stukjes van het project op te leveren. Maar wat is hier sprinten?

De teams die het Scrum-raamwerk volgen, stellen doelen die moeten worden voltooid in een tijdsbestek dat sprint wordt genoemd. Hoewel de Scrum-methodiek geen specifieke duur voor een sprint aanbeveelt, duurt deze meestal 2 weken of 4 weken.

Agile versus. Scrum: ken hun belangrijkste verschil [2023] (3)

Bekijk deze bovenstaande afbeelding; je kunt verschillende rollen, artefacten en gebeurtenissen zien die de Scrum-methodiek volgt.

(Video) U of M Webinar: What's the Difference Between Project Management and Agile?

Rollen:In de scrum-methodologie begrijpt de "Producteigenaar" de zakelijke vereisten en markteisen om prioriteit te geven aan optimalisatie van de productachterstand, de "Scrum-master" zorgt ervoor dat de Scrum-regels worden gevolgd door alle teamleden en het "ontwikkelingsteam" bestaat uit de daadwerkelijke uitvoerders van technische vaardigheden om het product te ontwikkelen.

artefacten:"Product backlog" is een lijst met taken die moeten worden voltooid voor het ontwikkelen van het eindproduct, terwijl "Sprint backlog" de plannen en beheersbare deliverables voor een specifieke sprint definieert. De sprintachterstand is dus een subset van de productachterstand. De "toename" in scrum-artefacten is de som van alle voltooide verhalen van een sprint.

Evenementen:Sprintplanning – Producteigenaar en het team beslissen welke items van de productachterstand in een sprint moeten worden opgenomen, Daily Scrum – Een soort dagelijkse stand-up meeting om de voortgang te controleren, Sprint Review – Presenteren van de increment aan stakeholders en klanten, Sprint Retrospective – After sprint review, zoekt het team naar verbeterpunten, waardoor de productiviteit toeneemt.

Scrum-principes

Agile versus. Scrum: ken hun belangrijkste verschil [2023] (4)
 • Empirische procesbeheersing– Scrum implementeert het empirische proces dat berust op de ideeën van transparantie, inspectie en aanpassing. Deze pijlers stellen teamleden in staat te werken op basis van feiten en ervaring.
 • Zelforganiserende teams– Teams de autonomie geven om te beslissen over efficiënte werkprincipes om doelen sneller te bereiken.
 • Iteratieve aanpak– Scrum-methodiek staat open voor feedback en heeft het vermogen om in te spelen op veranderende eisen.
 • Samenwerking- De belangrijkste richtlijnen voor naadloossamenwerkingzijn bewustzijn, articulatie en toe-eigening.
 • Op waarde gebaseerde prioriteitstelling– Scrum zorgt ervoor dat zijn activiteiten efficiënt zijn in het leveren van maximale bedrijfswaarde in elke sprint.
 • Tijdgebonden evenementen- Er wordt een specifieke hoeveelheid tijd uitgetrokken om elke soort taak in de Scrum-methodologie te vinden. Deze korte intervallen zorgen ervoor dat het hele project op tijd wordt ontwikkeld.

Hoe Scrum een ​​subset is van Agile-methodologie?

Het is geen verrassing dat Agile en Scrum door elkaar worden gehaald, aangezien ze dezelfde kernwaarden delen. Ze lijken misschien op elkaar, maar eigenlijk is Scrum een ​​subset van Agile, wat betekent dat Scrum een ​​Agile-methodiek is, terwijl Agile wel of geen Scrum kan zijn omdat er andere Agile-frameworks zijn zoals XP ofKanban.

Agile versus. Scrum: ken hun belangrijkste verschil [2023] (5)

Scrum is een praktische aanpak onder de paraplu van Agile. Agile is een bredere filosofie die Scrum praktisch implementeert voor efficiënt teammanagement.

Simpel gezegd; je kunt Agile zien als een laptopmerk zoals Mac, terwijl Scrum er een model van is, zoals MacBook Pro of Air.

Scrum is geliefd om zijn bewezen principes, rollen en artefacten om Agile-filosofieën efficiënt te implementeren.

Agile-methodologie richt zich op het verbeteren van het aanpassingsvermogen, de samenwerking en de flexibiliteit in teams, en het Scrum-raamwerk biedt een gestructureerde manier om deze principes in de praktijk te brengen. Daarom is Scrum een ​​subset van Agile.

(Video) 50 Frequently Asked Scrum Master Questions Answered

Zowel Agile- als Scrum-methodieken stellen de klant centraal. Ze geloven dat de klant altijd gelijk heeft, dus deze methodologieën reageren snel op feedback en brengen de nodige verfijningen aan.

Agile stimuleert het opdelen van werk in tijdvakken, zodat het team verantwoordelijk is voor het leveren van de taken. Scrum, volgens hetzelfde concept, introduceerde sprints om de verantwoordelijkheid van het team nog verder te verbeteren.

Sprints in Scrum helpen u tijd te beheren, beter te plannen en hoeven niet het hele product één keer aan te passen; in plaats daarvan kun je gewoon de deliverables van een specifieke sprint verbeteren, wat zorgt voor een snellere productontwikkeling.

Agile versus Scrum: belangrijkste verschillen

Agile-methodiekScrum-methodiek
DefinitieAgile-methodologie is een bredere filosofie voor een efficiënt productbeheerproces.Scrum is een nauwkeurig en gestructureerd raamwerk om Agile kernwaarden in de praktijk te brengen.
DomeinAgile-methodologie is flexibel in het aanpassen van vele rollen en teamstrategieën.Scrum is een specifiek raamwerk dat is gebouwd op basis van Agile-principes.
VoorbeeldenVoorbeelden van frameworks die de Agile-methodologie volgen - Scrum,kanban,Lean, XP, enz.,Scrum-toepassingen in real-world situaties omvatten softwareontwikkeling, onderzoek, evenementenplanning, marketingcampagnes, enz.
BenaderingVolgt iteratieve en incrementele aanpak om het product regelmatig te leveren voor feedback.Levert een incrementele build na elke sprint.
SubgroepAgile is niet altijd Scrum.Scrum is altijd Agile.
FlexibiliteitHet agile manifest schetst algemene en flexibele principes die passen bij verschillende vereisten voor productontwikkeling.Scrum definieert specifieke rollen, artefacten, evenementen en ceremonies voor productbeheer.
RollenSamenwerking binnen het team en ook tussen de cross-functionele teams.De producteigenaar, Scrum-master en het ontwikkelteam zijn cruciale rollen in de Scrum-methodiek.
Reactie op veranderingStelt de klant centraal, snelle reacties op meningen en feedback van klanten.Verfijningen op basis van productachterstanden ensprintdoelen.
LeiderschapLeiderschap is cruciaal in de Agile-methodiek.Het Scrum-raamwerk stimuleert zelforganiserende teams.
SamenwerkingSamenwerking binnen het team en ook tussen de cross functionele teams.Dagelijkse stand-up meetings voor samenwerking binnen het team.
ArtefactenIn de Agile-methodologie zijn teams vrij om hun eigen artefacten te definiëren om de voortgang van de productontwikkeling te volgen.Scrum definieert specifieke artefacten zoals productachterstand, sprintachterstand en incrementen om de voortgang bij te houden.

Hoewel de agile-methodiek het afgelopen decennium aanzienlijk aan populariteit heeft gewonnen, is Scrum een ​​van de algemeen aanvaarde Agile-frameworks geworden. Als het op cijfers aankomt, gebruikt ongeveer 70% van de Amerikaanse bedrijven agile-methodologie voor productbeheer.

Bovendien heeft de Agile methodiek een beduidend hoger gemiddeld slagingspercentage van88%in vergelijking met andere productmanagementmethoden.

Hoewel verschillende frameworks de Agile-methodologie volgen, is Scrum de meest populaire66% van de Agile-gebruikerservoor kiezen.

Hoe zijn Scrum- en Agile-teams efficiënt?

Agile versus. Scrum: ken hun belangrijkste verschil [2023] (6)

Iteratieve aanpak:Traditionele projectmanagementmethoden zoals het Waterfall-model volgen een sequentiële benadering om pas naar de volgende fase (ontwerpen, ontwikkelen, testen en implementeren) te gaan nadat de huidige fase is voltooid, maar Agile Philosophy en Scrum Framework hanteren iteratieve en incrementele benaderingen om de samenwerking te verbeteren. flexibiliteit en aanpassingsvermogen.

Scrum-sprints:In deze methodologieën kun je het werk opsplitsen in kleinere, beheersbare componenten die in elke sprint moeten worden opgeleverd. Daarom kun je op basis van de product- en sprintachterstanden de sprintdoelen efficiënt plannen en sneller opleveren.

(Video) Agile is NOT a methodology #agileCoachingToolbox

Continue samenwerking:Agile-methodologie is in de eerste plaats ontworpen voor continue en naadloze samenwerking met klanten, belanghebbenden, binnen teams en tussen de teams.

Door de voortdurende betrokkenheid van klanten en teams tijdens het ontwikkelingsproces kunt u de vereiste wijzigingen regelmatig bijwerken op basis van de feedback van gebruikers of klanten, de klanttevredenheid verbeteren en de noodzaak van herbewerking minimaliseren, wat resulteert in een snellere levering van het gewenste product.

Aanpassingsvermogen:Agile- en Scrum-methodologieën geven prioriteit aan het snel leveren van waarde. De principes hier zijn zeer flexibel, zodat u de deliverables kunt aanpassen en wijzigen op basis van de eisen van de klant, zelfs midden in het project.

Is Scrum gewoon een vorm van Agile?

Ja, Scrum is een specifiek raamwerk van de Agile-methodologie.

Agile is een gemeenschappelijke filosofie met algemene regels en richtlijnen die kunnen worden geïmplementeerd door verschillende projectmanagementkaders. De principes kunnen worden aangepast aan de vele vereisten van diverse teams en organisaties.

Het is veilig om te zeggen dat Scrum altijd Agile is omdat het fundamenteel is gebouwd op Agile-principes.

Conclusie

Agile-methodologie biedt efficiënte en opwindende kaders voor productbeheerprocessen, vooral bij softwareontwikkeling. Scrum is zo'n raamwerk dat snel waarde levert op sprintbasis.

In dit artikel hebben we ons best gedaan om de verschillen tussen Agile en Scrum aan u voor te stellen. We hebben deze methodologieën ook afzonderlijk laten zien en hoe ze werken. Dus als u een productrol heeft of deel uitmaakt van een team dat in Agile werkt, kunt u in dit artikel meer te weten komen over het projectmanagementproces en de bijbehorende kaders, waardoor uw productiviteit bij het leveren van het product wordt verbeterd.

(Video) Kanban vs Scrum - agile working & agile project management methods compared

U kunt ook enkele goede leermiddelen verkennen voorAgile-certificering.

FAQs

What is the main difference between scrum and agile? ›

The primary difference between Agile and Scrum is that Agile is a project management philosophy that employs a fundamental set of values or principles, whereas Scrum is a precise Agile methodology utilized to facilitate a project.

How do I choose between Scrum and Kanban? ›

If teams keep working on one thing after another, use kanban. Every sprint is an opportunity to inspect and adapt. Work cycles through multiple sprints for improvisation, if needed. If the work continuously evolves and needs improvisation, use scrum.

What is the difference between Agile vs Scrum vs Kanban? ›

Summary: Kanban is a project management framework that relies on visual tasks to manage workflows, while scrum is a project management framework that helps teams structure and manage their work through a set of values, principles, and practices. Agile is a set of ideals and principles that serve as our north star.

Why would you choose Scrum over Kanban? ›

If you're managing a feature-driven project with big release goals or multiple milestones, it may make more sense to use Scrum instead of Kanban. Scrum allows you to split complex projects into more digestible chunks, setting goals and milestones for your team along the way.

How do you explain Agile and scrum? ›

Agile involves face-to-face interactions between cross-functional team members, while scrum involves daily stand-up meetings. Agile is meant to be kept simple, while scrum can be innovative and experimental. Scrum delivers shorter, separate projects, while agile delivers everything at the end of the process.

Which comes first scrum or Agile? ›

Scrum precedes the Agile Manifesto by about 8 years but is considered part of agile due to its iterative and incremental approach to delivering customer value.

For which projects it's better to use Scrum? ›

While Scrum can handle small and big projects, if you have started out on your journey of Scrum adoption then it is better to start with a small cross-functional team and work on a small to mid-size project. If your project is urgent or complex and needs quick deliverables, then Scrum is the right framework for you.

Which is better kanban or Scrum? ›

Choose Kanban if you're looking for project flexibility. Choose Scrum if you're up for continuous devotion to projects. Go for Kanban if you prefer visualization of workflow through metrics. Scrum is recommended in case of intense human collaboration and rapid feedback.

What is better than Scrum? ›

The primary advantage Kanban has over Scrum is that it is immediately intuitive to anyone. A Kanban board is an instant sense-making device. It requires zero explanation to understand. However, Kanban's primary advantage is also its biggest flaw.

Is Jira a Scrum or kanban? ›

Jira is a popular agile project management tool that supports agile methodologies like Kanban and Scrum. It allows the project teams to adapt the agile practices easily.

Which is better kanban or Agile? ›

Agile is an overarching philosophy, and not a set of tools or processes. It emphasizes flexibility over following a plan, and is often used for projects that are met frequently with change. Kanban, on the other hand, is an Agile methodology. This means it offers the specific tools and processes to implement Agile.

Does kanban have daily standups? ›

What Is The Daily Kanban Stand-up? If you're considering an Agile approach for project management, holding daily stand-up meetings will be on your to-do list. Daily stand-up meetings are short, 15-minute sessions that allow Agile teams to connect about project progress quickly.

What is the biggest difference between Scrum and Kanban? ›

The key difference between Scrum versus Kanban is that Scrum describes an iterative, sprint-based framework that helps small teams solve complex problems, while Kanban is more singularly concerned with how work items flow through the development process.

What are the disadvantages of Kanban vs Scrum? ›

Some common disadvantages are given: Outdated Kanban board can lead to issues in the development process. Sometime a Kanban team vs Scrum team can make the board overcomplicate. Lack of timing is another disadvantage because there is no timeframes are associated with each phase.

Is Kanban Lean or Agile? ›

Kanban is a visual-based agile framework with a focus on optimizing the flow of work in a continuous delivery manner.

What are the 4 principles of Agile? ›

The four Agile Manifesto values are:
 • Individuals and interactions over processes and tools. ...
 • Working software over comprehensive documentation. ...
 • Customer collaboration over contract negotiation. ...
 • Responding to change over following a plan.
Mar 18, 2022

What are the 5 phases of Agile? ›

The five different phases of the Agile Project Management framework include the envision phase, the speculate phase, the explore phase, the adapt phase, and the close phase.

What is Agile best answer? ›

Agile is a popular set of methods and practices that majorly focuses on interactive development. Thanks to self-organizing collaborations between cross-functional teams, the requirements from their customers and potential solutions are obtained.

What is the first rule of scrum? ›

Basic Scrum Rules

Every Sprint is Four Weeks or Less in Duration. There are no Breaks Between Sprints. Every Sprint is the Same Length. The Intention of Every Sprint is “Potentially Shippable” Software.

Why is Agile called scrum? ›

The term scrum is borrowed from rugby, meaning a formation of players. The paper's authors employed this sports' term, scrum, in order to emphasize teamwork, since close, daily collaboration of team members is a hallmark trait of the project management framework.

What is the first sprint in Agile? ›

The first sprint

Your first agile sprint is a baseline and getting everything "right" isn't as important as getting the team to understand the general spirit of agile. The iterations are short so the team should be able to quickly gather feedback and continue to adapt and improve over time.

What is Scrum not suitable for? ›

Scrum is – by definition – an Agile framework which helps to generate value through adaptive solutions for complex problems. This means that if your work is not complex in nature and/or cannot be broken down and planned in short iterations, Scrum is probably not for you (think PDCA cycle, Deming/Shewhart).

What type of project is Agile best for? ›

Agile project management is best suited for projects with high levels of uncertainty or changing requirements, such as software development projects. Agile methodologies like Scrum, Kanban, and Lean allow teams to adapt.

What is the most important Scrum? ›

The Sprint Retrospective is one of the most important parts of Scrum. Main takeaway: When done well, The Sprint Retrospective enables the Scrum Team to continuously improve their approach to their work.

Why Scrum is more popular? ›

It's about teamwork

Scrum's focus on teamwork and collaboration also contributes to its popularity. The Scrum framework has specific accountabilities, such as the Product Owner, Scrum Master, and Development Team, that promote transparency, communication, and continuous improvement.

How is scrumban different from Scrum? ›

Scrum and Scrumban are both time-based with recurring intervals of scheduled work. Scrum is usually divided into 1-4-week sprints with clear sprint goals, whereas Scrumban is more fluid and focuses on continuous work with 1-year, 6-month, and 3-month buckets.

Is kanban a waterfall? ›

Kanban is a lean project management method that breaks milestones into small tasks. As the team completes tasks, it moves closer to project completion. Unlike the Waterfall process, the Kanban methodology does not force team members to complete entire stages before moving forward with deliverables.

Which Scrum certification is easiest? ›

Certified Scrum Master is the recommended Agile certification for beginners who are just starting out. It is the starter kit and will help you build your foundation for Scrum, backlog refinement, sprint planning, sprint demo, product backlog, and many more.

Is Scrum a good job? ›

Scrum Master is a great career path for professionals with experience in team management and it offers lucrative perks and excellent growth opportunities.

Do people still use Scrum? ›

Scrum is one of the most popular Agile methods/frameworks for project management that has helped countless teams improve and achieve better efficiency. However, the framework has started to lose popularity as some teams discover other approaches work better for them.

What are 2 differences between Agile and Scrum and explain why these two terms Cannot be used interchangeably? ›

Scrum and Agile differences

Scrum is a methodology, while Agile is a philosophy. Scrum provides an implementation framework, while Agile does not. Scrum describes three key roles, while Agile emphasizes self-organizing teams. Scrum has five living values, while Agile has four fundamental tenants.

Why is Agile called Scrum? ›

The term scrum is borrowed from rugby, meaning a formation of players. The paper's authors employed this sports' term, scrum, in order to emphasize teamwork, since close, daily collaboration of team members is a hallmark trait of the project management framework.

What is the difference between Agile and Agile? ›

Both upper case “A” Agile and lower case “a” agile aim to equip organizations to more effectively respond to and seize opportunity. But they are different. Upper case “A” Agile is a method of approaching a particular initiative that originated in software development but has extended into other types of change.

Why is Scrum called Agile? ›

Scrum is not an acronym, but is derived from the crowd (english: Scrum) in rugby. The origin of Scrum as a framework goes back to an article in the Harvard Business Review in 1986.

Can you have Scrum without Agile? ›

Differences Between Agile and Scrum

Remember when I mentioned that teams can practice Agile and not Scrum, but it is impossible to practice Scrum without being Agile. That's because Agile is a mentality and a set of principles, whereas Scrum is an action plan to implement those guidelines.

Why Scrum is not Agile? ›

In other words, Scrum is not agile in the common meaning of the word, since you cannot change directions in any given point in time. Instead, it is a restrictive methodology that follows the Agile Manifesto.

What are 2 advantages of the agile methodology? ›

Here are some top reasons and benefits of Agile and why it is adopted by top companies for managing their projects:
 • Superior quality product. ...
 • Customer satisfaction. ...
 • Better control. ...
 • Improved project predictability. ...
 • Reduced risks. ...
 • Increased flexibility. ...
 • Continuous improvement. ...
 • Improved team morale.
Aug 24, 2022

What are the 3 pillars of scrum? ›

Understand Scrum

If you carefully scrutinize scrum, you will find again and again the three pillars of empirical process control: transparency, inspection, and adaptation.

Why is everyone using scrum? ›

Scrum is increasing in popularity among marketing agencies. The framework allows for these cross-functional teams to organize their tasks within a backlog that keeps everyone focused on specific priorities. The daily meetings built within the approach allows for constant feedback and collaboration.

Which is better Scrum or Agile? ›

If an Agile approach is right for your project, you will then need to determine whether or not Scrum is the best Agile methodology for your specific needs and goals. Scrum is typically best suited to projects which do not have clear requirements, are likely to experience change, and/or require frequent testing.

What are 3 ways to be Agile? ›

What's Agile?
 • Stand up meetings. The first step to being more Agile is by adding stand up meetings. ...
 • Retrospectives. A retrospective is another type of meeting used in the Agile process. ...
 • Quality & prioritizing. ...
 • Keep roles in the loop. ...
 • Use planning walls.
Sep 29, 2015

Videos

1. The most important metric in Scrum! Ageing WIP Chart | How to create with free Excel template
(The Agile Lean Gardener)
2. Scrum Master Full Course | Scrum Master Certifications Training | Scrum Master Tutorial
(CareersTalk)
3. Measuring Yourself as an Agile Coach
(Applied Frameworks)
4. Playing Games with Scrum! • Nigel Baker • GOTO 2022
(GOTO Conferences)
5. Bruce Feiler: Agile programming -- for your family
(TED)
6. What is Agile Project Management? A Deep Dive into Agile PM
(Eye on Tech)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Sen. Ignacio Ratke

Last Updated: 16/07/2023

Views: 5697

Rating: 4.6 / 5 (76 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Sen. Ignacio Ratke

Birthday: 1999-05-27

Address: Apt. 171 8116 Bailey Via, Roberthaven, GA 58289

Phone: +2585395768220

Job: Lead Liaison

Hobby: Lockpicking, LARPing, Lego building, Lapidary, Macrame, Book restoration, Bodybuilding

Introduction: My name is Sen. Ignacio Ratke, I am a adventurous, zealous, outstanding, agreeable, precious, excited, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.